Menu

Tạo cửa hàng mới

1. Chọn chủ đề
2. Chọn gói
3. Thông tin cửa hàng
4. Hoàn thành
Free Plan
Free
$ 0
mỗi tháng
 • Không gian lưu trữ: 100.00MB
 • Sản phẩm tối đa: 20
 • Logo & thông tin Juzaweb.com
 • Tên miền phụ miễn phí
 • Miền tùy chỉnh dễ dàng
Most Popular
Premium Plan
Premium
$10
mỗi tháng
 • Không gian lưu trữ: 3.00GB
 • Sản phẩm tối đa: Không giới hạn
 • Chủ đề cao cấp
 • Ứng dụng
 • Hỗ trợ cao cấp 24/7
 • Tên miền phụ miễn phí
 • Miền tùy chỉnh dễ dàng
Tài khoản

Nếu bạn đã có tài khoản, Đăng nhập


Thông tin cửa hàng
.myjuzaweb.com
Bạn có thể tùy chỉnh tên miền khi tạo trang web hoàn tất