Menu

F.A.Q

Không có thời hạn nào đặt ra với gói miễn phí. Bạn có thể sử dụng bao lâu tùy thích miễn là website của bạn đang hoạt động
Một tháng là khoảng thời gian website không được sử dụng với gói FREE sẽ bị tạm ngưng, một tháng sau đó sẽ bị xóa trên hệ thống
Hiện tại chúng tôi sử dụng Paypal là phương thức thanh toán chung cho toàn hệ thống. Tuy nhiên ở một số quốc gia sẽ có một vài phương thức thanh toán bổ xung
Không có giới hạn nào, nhưng bạn chỉ tạo được tối đa 5 cửa hàng FREE trên 1 tài khoản

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể giúp.

Liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể.

Liên hệ