Menu

Có một ý tưởng?Chúng tôi cung cấp giải pháp.

Chọn đúng kế hoạch cho bạn

Free
Free Plan
Free
$0
 • Không gian lưu trữ: 100.00MB
 • Sản phẩm tối đa: 20
 • Logo & thông tin Juzaweb.com
 • Tên miền phụ miễn phí
 • Miền tùy chỉnh dễ dàng
Most Popular
Team Plan
Premium
$10
mỗi tháng
 • Không gian lưu trữ: 3.00GB
 • Sản phẩm tối đa: Không giới hạn
 • Chủ đề cao cấp
 • Ứng dụng
 • Hỗ trợ cao cấp 24/7
 • Tên miền phụ miễn phí
 • Miền tùy chỉnh dễ dàng